سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل Mostly Cloudy / Windy
١٧(°C)
وزش باد ٢٠(mph)
فشار ٢۵.۶۵(in)
رطوبت ٢۵.۶۵(in)

اخبار استان