سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل Mostly Cloudy / Windy
٩(°C)
وزش باد ٢۵(mph)
فشار ٢۵.۵١(in)
رطوبت ٢۵.۵١(in)

اخبار استان

عناوین امروز