تاریخی

تاریخچه محلات ششگانه اردبیل

سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi
نویسنده ardabil

سالهاست که شهر اردبیل دارای شش مرحله به نام های طوی، گازران(اونچی میدانی)، سرچشمه، اوچدکان، دروازه(عالی قاپو) و  پیر عبدالملک می باشد .

  در عهد صفویه مناطق مسکونی شهرهای ایران به دو دسته حیدری و نعمتی تقسیم شده است  که محل های اردبیل نیز به تاسی از آن ها به دو گروه حیدری و نعمتی تقسیم شده که محله های طوی، اوچدکان و پیر عبدالملک به همراه تمامی کوچه ها و شعب تابعه منسوب به حیدری و محله های گازران، سرچشمه و دروازه(عالی قاپو) به همراه تمامی کوچه ها و شعب تابعه منسوب به نعمتی هستند .

بر این اساس عزاداری در ماه محرم  در اردبیل بر حسب سنتی دیرینه به ترتیب و برنامه خاصی انجام می شود که در مسیر های مشخص در سطح شهر و بازار سنتی و تاریخی اردبیل انحام می شود.

درباره نویسنده

ardabil

ارسال نظر


نُه − 8 =