به گزارش خبرنگار ساوالان خبر؛  گاميش گلي پرآب‌ترين چشمه آب گرم سرعين است و استخرى به طول ۲۵ و به عرض ۱۷ متر دارد. دور استخر را با ديوار بلندى محصور کرده‌اند. آب گرم از چند نقطه کف استخر با گاز خارج مى‌شود و از مجراى ضلع شرقى به بيرون مى‌رود حرارت گاوميش گلى ۴۵ درجه ، PH آن ۵/۸ و هدايت الکتريکى آن براى ۲۰ درجه حرارت ۱۴۳۰ است. آبدهى اين چشمه در حدود ۳۰ ليتر در ثانيه است. اين ناحيه را رسوب‌هاى آبرفتى دوران چهارم پوشانيده و در برخى نقاط آثار آتشفشانى به چشم مى‌خورد.

آبگرم گاومیش گلی- عکس قدیم

کانال کشی آبگرم گاومیش گلی

آبگرم گاومیش گلی- عکس قدیم

آبگرم گاومیش گلی- عکس قدیمآبگرم گاومیش گلی- عکس قدیم

آبگرم گاومیش گلی در سال1329 دیوار نداشته است که دیوار و سکوی کناری در عکس زیر در سال 1330 توسط جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران احداث گردیده است

آبگرم گاومیش گلی- عکس قدیم

یکی از بحث هایی که در مورد آبگرم های سرعین بویژه آبگرم گاومیش گلی مطرح هست، اینست که این آبگرم را شیر و خورشید در سال 1329 دیوار کشی کرد و در آن استخر کنونی را ساخت یا مالکین سرعین بالاخص آقای ابیزاده. عده ای می گویند شیر و خورشید و عده ای هم آقای عسگر ابیزاده را بانی آن می دانند. هنوز این مطلب برای من قطعی نشده است.

عکس زیر در مورد بازسازی آّبگرم گاومیش گلی هست که در عکس آقای عسگر ابیزاده و عبداله امیری از مالکین سرعین دیده می شوند که یکی از مدارکی هست که نشان دهنده ساخت استخرها توسط مالکین هست.

آبگرم گاومیش گلی- عکس قدیم

آبگرم گاومیش گلی- عکس قدیمآبگرم گاومیش گلی- عکس قدیم

آبگرم گاومیش گلی- عکس قدیمآبگرم گاومیش گلی- عکس قدیمآبگرم گاومیش گلی- عکس قدیمآبگرم گاومیش گلی- عکس قدیمسال1390

آبگرم گاومیش گلی- آبگرم- سرعین

آبگرم گاومیش