تاریخی

خانه های تاریخی استان اردبیل

سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi
نویسنده ardabil

Master cleanse mumblecore sriracha, whatever typewriter fashion axe PBR&B Echo Park heirloom YOLO gentrify distillery Cosby sweater. Fingerstache pork belly lumbersexual umami church-key craft beer. Readymade iPhone whatever, asymmetrical dreamcatcher fingerstache Helvetica.

خانه های سنگی ویند: در دل کوهی در ویندکلخوران اردبیل، خانه هایی مرکب از اتاق های گوناگون کنده شده است. در پشته شمالی کوه رسوبی آبادی نیز خانه های بزرگ منظم و متعددی ساخته شده است. برخی از سفال های کشف شده از این خانه ها به دوره اشکانی تعلق دارند.

 

خانه حاج میرزا ابراهیم صادقی: این خانه در کوچه«سرتیپ آباد» در محله«اوچ دکان» اردبیل واقع شده و به علت سبک معماری سنتی و استفاده از هنر مقرنس و مشبک کاری در ارسی ها، دارای ارزش هنری است.

 

خانه حاج یوسف آقا صادقی: این خانه مجلل و باشکوه در کوچه راسته امام اردبیل قرار دارد. این عمارت در زمینی به مساحت ۱۴۵۰ مترمربع و با زیربنایی در حدود ۱۷۵۰ مترمربع ساخته شده است. از این عمارت در حال حاضر استفاده مسکونی نمی شود، ولی بنا از استحکام و سلامت کامل برخوردار است.

 

خانه سیدهاشم ابراهیمی: این خانه در کوچه شهیدگاه اردبیل قرار دارد و در حال حاضر مسکونی است. در متن دیوارهای جانبی این خانه بر کتیبه هایی، اشعار متعدد و آیه قرآن نوشته شده است.

خانه وکیل الرعایا: این خانه قدیمی در محله طوی اردبیل قرار دارد. عمارت وکیل الرعایا دارای ارزش تاریخی و هنری است که متاسفانه پس از فوت هاشم خان وکیلی آخرین فرد مقتدر خاندان وکیل الرعایا با خطر انهدام و تخریب روبه رو شده است. این خانه محل تجمع سران مستبد در جریان انقلاب مشروطیت بوده است.

سایر خانه های قدیمی: خانه مرحوم حسینقلی صادقی در کوچه رحمانیه در جنب محله طوی، خانه دکتر مناف زاده در کوچه معصوم شاه، خانه مرحوم میر فتاحی در محله تازه میدان، خانه مرحوم حریریان در کوچه پیرشمس الدین، ساختمان مدرسه جعفری اسلامی در کوچه قاجاریه، خانه آقای آصف در کوچه معمار.

 

درباره نویسنده

ardabil

ارسال نظر


− 3 = دو