غذا خوری ها مراکز رفاهی تفریحی نقشه شهر اردبیل

موسیقی محلی استان اردبیل

سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi
نویسنده ardabil

موسیقی بومی مردم استان اردبیل از روزگاران کهن تاکنون در حیات”عاشیق”ها تداوم و تکامل یافته است.

عاشیق ها هنرمندان خود ساخته ای هستند که غم ها و شادی ها را با نوای دلنشین«ساز» و ترانه های عامیانه، در مجالس عروسی و قهوه خانه ها ترنم می کنند.

درباره نویسنده

ardabil

ارسال نظر


+ چهار = 12