مراکز رفاهی تفریحی

چشمه اي معدني شهرستان نير

نویسنده ardabil

چشمه اي معدني شهرستان نير
شهرستان نيردر ۳۵ كيلومتري غرب اردبيل، در مسير جاده اردبيل – سراب واقع شده است.
از نظر طبيعي اين شهرستان از مناطق كوهستاني آذربايجان است كه قله مرتفع سبلا ن در شمال غربي آن قرار دارد. شهرستان نير داراي چشم اندازهاي طبيعي زيبا و ديدني و آب و هوايي معتدل و مطبوع است. چشمه هاي آبگرم موجود در اين شهرستان بالغ بر هفت دهنه است كه در فاصله سه تا هفت كيلومتري از آن واقع شده اند. شهرستان نير از آب هاي گرم معدني گسترده برخوردار است ولي تاكنون به اين منابع ارزشمند كه از لحاظ آب درماني و جلب گردشگران و نيز انرژي حرارتي زمين اهميت ويژه دارد، بهاي لا زم و كافي داده نشده است.
بر اساس مطالعات مركز تحقيقات سازمان انرژي اتمي كشور، اين منطقه به لحاظ ساختار زمين شناسي، يكي از مناطق مهم براي اجرا و بهره برداري از انرژي ژئو ترمال (انرژي زمين گرمايي) محسوب مي شود. در صورت توجه مسؤولان ذيربط و ساخت هتل، مراكز تفريحي و ايجاد امكانات در اطراف آبگرم هاي اين شهرستان، شاهد يكي از مناطق مهم تفريحي و توريست پذير خواهيم بود.
آبگرم هاي مهم اين شهرستان عبارت اند:
۱) چشمه بوشلي (برجلو)
۲) چشمه قيزجه
۳) چشمه اسيتي سو (سقزچي)
۴) چشمه ديپگل يا ديپ سيز گل
۵) چشمه اسيتي سو (ايلا نجق)
۶) چشمه حمام دره سي (ايلا نجق)
۷) چشمه قره شيران (حمام)
اينك به معرفي بعضي از اين آبگرم ها و ويژگي هاي درماني آن ها مي پردازيم:
چشمه بوشلي (برجلو)
اين چشمه در ۴۰ كيلومتري شهر اردبيل، چهار كيلومتري شهر نير و نيز ۵۰۰ متري روستاي بوشلي واقع شده است. مظهر چشمه به صورت جوشان از شكاف سنگ هاي تراورتن خارج مي شود. زياد بودن مقدار گاز دي اكسيدكربن نشان دهنده منشاء عميق آب چشمه است. آب چشمه داراي ۵۴ درجه سانتي گراد گرما است و آبدهي آن دو ليتر در ثانيه است. ظاهر و رنگ آب زلا ل و بي رنگ و بي بو و مزه آن معمولي است Ph . آن ۹/۶ و تقريباً خنثي است. تركيب آب آن از نوع مكرو بيكربنات سديك و كلسيك گازدار خيلي گرم است. به علت داشتن تركيب مكرو، بيكربنات ، كلسيم و به ويژه دماي بالا ي آن، مي تواند در درمان امراض پوست، بيماري هاي مزمن زنان و دردهاي روماتيسمي، بيماري هاي اعصاب و همچنين به صورت نوشيدني براي بيماري هاي متابوليكي و گوارشي سودمند و مفيد باشد.
چشمه قيزجه
اين چشمه در چهار كيلومتري شهر نير و بالا تر از چشمه بوشلي در كنار جاده نوساز نير – سراب واقع شده است. چشمه در پاي كوهپايه قرار دارد و آبدهي آن چهار ليتر در ثانيه است. جريان آب به صورت دائمي و جوشان است و دماي آب خيلي گرم و در حدود ۶۵ درجه سانتي گراد است. ظاهر آب زلا ل و بي رنگ و داراي بوي هيدروژن سولفورو استph . آن در حدود ۸/۶ است. داراي املا ح آهن، سيليس و مواد راديو اكتيو است، اثرات تسكين دهنده دارد و براي درمان دردهاي سيستم حركتي (دردهاي مزمن روماتيسمي و پا) و نيز بيماري هاي پوستي و زنان مفيد و موثر است.
چشمه السيتي سو (سقزچي)
اين چشمه در چهار كيلومتري شهرستان نير و در يك كيلومتري روستاي سقزچي واقع شده است. آبدهي چشمه خيلي كم و در حدود يك ليتر در ثانيه، به صورت دائمي و سرريز در جريان است. دماي آب در مظهر چشمه در حدود ۳۹ درجه سانتي گراد و با ظاهري زلا ل، كمي شور مزه، بي رنگ و بي بو است. اهالي محل از آب آن در درمان بيماري هاي گوارشي، اعصاب و سيستم حركتي و بيماري هاي عمومي استفاده مي كنند.
چشمه ديپگل يا ديپ سيزگل
اين چشمه در چهار كيلومتري شهر نير و يك كيلومتري روستاي سقزچي در نزديكي چشمه اسيتي سو (سقزچي) واقع شده است. آبدهي اين چشمه در حدود دو ليتر در ثانيه و آب آن به صورت دائمي و سرريز از يك مظهر در جريان است. دماي آب در مظهر چشمه در حدود ۳۰ درجه سانتي گراد و ظاهري شفاف، بي رنگ، بي بو و كمي شورمزه دارد Ph . آن ۳/۶ و تقريباً اسيدي است. تركيب آب اين چشمه از نوع كلر و بيكربنات سديك و داراي گاز ۲ Co زيادي است. از آب اين چشمه براي درمان دردهاي مفاصل، متابوليكي و گوارشي و دردهاي عصبي استفاده مي شود.
با توجه به امكانات طبيعي و چشم اندازهاي زيبا و آبگرم هاي معدني استان اردبيل، اين استان قابليت تبديل شدن به يك مركز بسيار بزرگ توريستي را دارد. اهميت دادن كشورهاي پيشرفته جهان به مسائل توريستي و هيدروتراپي (آب درماني) مويد اين مطلب است كه اين صنعت از لحاظ اقتصادي مي تواند منبع درآمد سرشار براي منطقه باشد و برخي از مشكلا ت اشتغال زائي اين استان را بر طرف سازد. به شرطي كه برنامه ريزي درست و مداومي در جهت استفاده بهينه از آن به عمل آيد و گامهاي موثر در جهت مطالعات دقيق و تبليغات وسيع به منظور جذب گردشگران داخلي و خارجي برداشته شود. منطقه كوهستاني اردبيل كه داراي آبگرم معدني فراواني است مي تواند براي توسعه «توريسم – آب درماني» مورد استفاده گسترده قرار گيرد.

درباره نویسنده

ardabil

ارسال نظر


6 × = بیست چهار