نقشه شهر اردبیل

ژئو پارک دربند مشکول شهرستان کوثر اردبیل

سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi
نویسنده ardabil

Dreamcatcher blog Brooklyn, banjo Schlitz fanny pack mumblecore Helvetica High Life hella messenger bag mlkshk lomo direct trade Pitchfork.

روستای مشکول در دهستان سنجبد جنوبی به مرکزیت فیروز آباد، بخش فیروز، شهرستان کوثر استان اردبیل قرارداردوازروستاهای تاریخی ، بافرهنگ وبامردمان مقیدبه رعایت مسائل شرعی واسلامی می باشداکثراهالی به شغل مقدس کشاورزی(کشت گندم ،جووعدس و… بصورت دیم )، دامداری وباغداری مشغولند البته جدیدا تعدادی ازجوانان روستادرطرح راه آهن اردبیل- میانه که ازجنوب روستا عبور می کند و همچنین سدقزل اوزن که قراراست دراین روستا ساخته شودمشغول بکارشده اندوحتی تعدادی که قبلا ازروستا به تهران کوچ کرده بودند به روستابازگشته اندکه جای خوشحالی دارد.روستاهای همجوارش عبارتنداز:افشار،امیرآباد،ام آباد،علاءالدین،هشین،دوگر،بنه خلخال،فیروزآباد،شوراخانه،دیز و…

مردم روستای مشکول دارای مذهب شیعه دوازده امامی وبه زبان ترک آذربایجانی تکلم می کننددرعین حال ازهمسایگان مشکول علاء الدین به زبان تاتی شبیه مردمان بخش کلورومردم هشین به زبان متفاوتی صحبت می کنند ومذهب آنها به تربیت شیعه وسنی می باشد.

پوشش گیاهی مشکول:پسته وحشی،گلابی وحشی،انواع گون،گیاهان دارویی،ریواس ،زالزالک (یمیشان)و…
پوشش جانوری مشکول:گرگ،روباه،شغال،خرگوش،جوجه تیغی،گورکن(پورسوخ)سوسمار،گراز،عقرب،خرس،کل وبزکوهی،انواع پرندگان بویژه شکاری و…

معنای مشکول :
مشکول : (Mashkool) مشک کوچکی که برای مسافر و یا هنگام کار در باغ مورد استفاده قرار می گیرد.
مشک : (Mashk) : وسیله ای که از پوست بز ساخته می شود و برای حمل و نگهداری آب مورد استفاده قرار می گیرد.
مشکو : (Mashkoo) : مشک دوغ زنی
مشکول :معادل ابجد واژه مشکول برابر با ۳۹۶ می باشد.
لغت نامه دهخدا
مشکول . [ م َ ] (ع ص ) آن است که یک دست و یک پای سفید دارد. (مهذب الاسماء) (از محیطالمحیط) (از اقرب الموارد). در عربی یک دست و یک پای سفید را گویند از …
مشکول:
لغت نامه دهخدا
مشکول . [ م َ ] (اِ مصغر) مشک و خیک کوچک باشد و آن را خیکچه و مشکیچه نیز خوانند. (برهان ) (آنندراج ). مشک کوچک و آن را مشکیزه یعنی مخفف مشک ریزه و مشک …
لغت نامه دهخدا
مشکول . [ م َ ] (اِخ ) دهی از دهستان کنجگاه است که در بخش سنجبد شهرستان خلخال واقع است و ۳۳۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). …
مشکول:
فرهنگ فارسی معین
(مَ) (اِ.) مشک و خیک کوچک . …

باتوجه به اینکه روستای مشکول ازقدیم الایام دارای مراتع باوسعت زیادوزمینهای صخره ای وسنگلاخی بوده وچنین جاهایی معمولامحلی مناسب برای پرورش بزمی باشدحتی الان نیزاهالی تمایل بیشتری برای پرورش بزدارند چراکه این نوع دام سازگاری زیادی باچنین محیطهایی دارند و مشک معمولا ازپوست بزتهیه می شود لذا باتوجه به موضوع مذکورومعنای مشکول درلغتنامه های معتبربه نظرمی رسددرقدیم مشکول محلی برای تولیدمشک(مشک آب،مشک دوغ زنی ،مشک برای حمل موادغذایی،مشک برای تهیه پنیریاباصطلاح شورو…)بوده وسایرمناطق برای تهیه مشک باکیفیت عالی به این روستامراجعه می کردندواهالی نیزازآن استفاده های متنوع وزیادی داشته اندفلذاروستارامشکول ویابه عبارت بهترمحلی که درآنجامشک تولیدو استفاده می شود نامیده اند.درضمن درقدیم چون کوزه آب وجودنداشت اهالی ازمشک برای حمل ونگهداری آب استفاده می کردند.

منابع مستعد انسانی:
این روستا علاوه برداشتن منابع عظیم طبیعی،گردشگری،تاریخی و… دارای منابع عظیم ومستعدانسانی است بطوریکه اکثرمردم روستا ی ساکن درخودروستا ودرنقاط دیگرکشورمان دارای تحصیلات عالی وپست های مهمی بوده وخدمات شایانی داشته اند ازجمله :
۱-پاسدارشهیدمستقیم شعبانی مشکول ودهها جانباز ورزمنده دفاع مقدس
۲- مرحوم ملابختیار حق وردی(بنیانگذار مکتبخانه،سوادو فرهنگ دینی درمنطقه)
۳- حجت الاسلام والمسلمین احسان رضایی(ازروحانیون باسابقه وانقلابی منطقه،شاغل درقوه قضایه)
۴- حجت الاسلام والمسلمین مجتبی قلی زاده(ازروحانیون بنام منطقه وازاساتید حوزه های علمیه درقم)
۵- دکترمهدی شعبانی(شاغل درکشورنروژ)
۶- دکتریوسف شعبانی(ازپزشکان موفق وجوان استان)
۷-خانم سارا شعبانی مشکول ازنخبگان درسی استان اردبیل که درآزمون سراسری۱۳۹۱حائزرتبه ۵۴ گروه آزمایشی علوم تجربی شده بودند وموردتقدیرفرمانداری ،اداره آموزش وپرورش شهرستان خلخال وسایرمسئولین قرارگرفتند.وی درحال حاضردردانشگاه تهران دررشته پزشگی درحال تحصیل می باشند.
۸-دهها دانشجوی مشغول به تحصیل دررشته های پزشکی ومهندسی و… دردانشگاههای معتبرکشور
۹-دهها مهندس ، معلم ، نظامی و کارمند شاغل درمدارس،ادارات ، وزارتخانه ها،نیروهای نظامی وانتظامی ودانشگاهای مختلف دراقصی نقاط کشورواستان
۱۰-دهها هم روستایی موفق دربحث کسب وکاروتجارت درنقاط مختلف کشوربویژه اردبیل وتهران
منابع تاریخی:
۱-منبرتاریخی مشکول(جدیدا استاد مصطفی ملکی گلندوز کتاب بسیارارزشمندمنبرتاریخی مشکول را به رشته تحریردرآورده که مورداستقبال قرارگرفته است.)
۲-برج تاریخی مشکول
۳-وقوع جنگ بین عشایرمنطقه (طرفداران میرزا کوچک خان جنگلی) باارتش رضاخان درروستای مشکول به تاریخ۱۳۰۲هجری شمسی
۴-کوه تاریخی قلعه بوینی مشکول
۵-زیارتگاه پیرتقی مشکول
۶-قبرستان قدیمی واهل سنت مشکول
منابع گردشگری:
۱-دربند مشکول
۲-پل معلق مشکول برروی رودخانه قزل اوزن
۳-غارهای طبیعی
۴-پیرتقی(محل تلاقی دورودخانه قزل اوزن وکیوی چایی)واقع در کناره سمت راست تونل نهم جاده اردبیل-سرچم
۵-منطقه حفاظت شده جانوری وشکارممنوع مشکول
۶-ژئوپارک جاده سرچم –اردبیل که درمنطقه مشکول قراردارد.
طرح های مهم درحال اجرا درروستا:
۱- راهن اردبیل-میانه
۲- سد پیرتقی مشکول که برروی رودخانه قزل اوزن اجرا خواهدشد.
۳-پرورش ماهی درکناره رودخانه قزل اوزن
مشکلات:
۱- عدم اجرای طرح هادی روستایی
۲-کوچ اهالی،هرچندجدیدا تعدادی به روستا بازگشته اند.
۳-کمبود آب
۴-بیکاری جوانان
۵-نبود راه مناسب وعدم توجه مسئولین ذیربط به خواسته اهالی مبنی بر اتصال روستا به جاده سرچم-اردبیل بطول۷کیلومتر
۶-بدلیل عدم وجودپاسگاه محیط زیست(محیط بانی) درمنطقه متاسفانه منابع نادر جانوری دربندمشکول توسط شکارچیان غیرقانونی شکارمی شوند.

درباره نویسنده

ardabil

ارسال نظر


− 1 = چهار