سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل تا قسمتی ابری
٢٩(°C)
وزش باد آرام
فشار ٢۵.۴۶(in)
رطوبت ٢۵.۴۶(in)

اخبار استان