سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل لطیف
١٣(°C)
وزش باد ١٣(mph)
فشار ٢۵.۵٨(in)
رطوبت ٢۵.۵٨(in)

اخبار استان