سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل Cloudy / Windy
١۶(°C)
وزش باد ٢٠(mph)
فشار ٢۵.۶٨(in)
رطوبت ٢۵.۶٨(in)

اخبار استان