سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل Mostly Cloudy
١٠(°C)
وزش باد آرام
فشار ٢۵.٢٨(in)
رطوبت ٢۵.٢٨(in)

اخبار استان