سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل لطیف
١۶(°C)
وزش باد ۴(mph)
فشار ٢۵.۴۵(in)
رطوبت ٢۵.۴۵(in)

اخبار استان