سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل Mostly Cloudy
٨(°C)
وزش باد ٩(mph)
فشار ٢۵.۵٣(in)
رطوبت ٢۵.۵٣(in)

اخبار استان