سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل تا قسمتی ابری
١٠(°C)
وزش باد آرام
فشار ٢۵.۶۶(in)
رطوبت ٢۵.۶۶(in)

اخبار استان

Layout C (with load more button)