سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل لطیف
١٩(°C)
وزش باد آرام
فشار ٢۵.۴٨(in)
رطوبت ٢۵.۴٨(in)

اخبار استان

Layout C (with load more button)