سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل Mostly Cloudy
٢٨(°C)
وزش باد ١٨(mph)
فشار ٢۵.۵٣(in)
رطوبت ٢۵.۵٣(in)

اخبار استان

Layout C (with load more button)