سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل لطیف
(°C)
وزش باد آرام
فشار ٢۵.۶٢(in)
رطوبت ٢۵.۶٢(in)

اخبار استان