سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل Cloudy / Windy
١٨(°C)
وزش باد ٢٠(mph)
فشار ٢۵.٣۶(in)
رطوبت ٢۵.٣۶(in)

اخبار استان