سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل Mostly Cloudy / Windy
٨(°C)
وزش باد ٢٠(mph)
فشار ٢۵.۴٨(in)
رطوبت ٢۵.۴٨(in)

اخبار استان