هواشناسی

اردبیل لطیف
(°C)
وزش باد ٩(mph)
فشار ٢۵.٧۶(in)
رطوبت ٢۵.٧۶(in)

اخبار استان