سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل لطیف
١۶(°C)
وزش باد ٩(mph)
فشار ٢۵.۴٩(in)
رطوبت ٢۵.۴٩(in)

اخبار استان