سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل لطیف
٢٣(°C)
وزش باد ١۶(mph)
فشار ٢۵.۵۵(in)
رطوبت ٢۵.۵۵(in)

اخبار استان