سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل لطیف
٩(°C)
وزش باد آرام
فشار ٢۵.٩١(in)
رطوبت ٢۵.٩١(in)

اخبار استان