سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل لطیف
(°C)
وزش باد ٧(mph)
فشار ٢۵.۶١(in)
رطوبت ٢۵.۶١(in)

اخبار استان