سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل ابری
١(°C)
وزش باد ۴(mph)
فشار ٢۵.۴۴(in)
رطوبت ٢۵.۴۴(in)

اخبار استان