سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل لطیف
١۴(°C)
وزش باد آرام
فشار ٢۵.۵٣(in)
رطوبت ٢۵.۵٣(in)

اخبار استان