سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل ابری
۶(°C)
وزش باد آرام
فشار ٢۵.۶٨(in)
رطوبت ٢۵.۶٨(in)

اخبار استان

Layout G (comb with C)