سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل Fog
٣(°C)
وزش باد ١١(mph)
فشار ٢۵.۴۵(in)
رطوبت ٢۵.۴۵(in)

اخبار استان

Layout G (comb with C)