سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل Fog
٩(°C)
وزش باد آرام
فشار ٢۵.٧٧(in)
رطوبت ٢۵.٧٧(in)

اخبار استان

Layout G (comb with C)