سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل لطیف
٢٨(°C)
وزش باد ٩(mph)
فشار ٢۵.۶٣(in)
رطوبت ٢۵.۶٣(in)

اخبار استان

Layout G (comb with C)