سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل لطیف
۴(°C)
وزش باد آرام
فشار ٢۵.٨٩(in)
رطوبت ٢۵.٨٩(in)

اخبار استان

Layout G (comb with C)