سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل Mostly Cloudy
٢۶(°C)
وزش باد ۴(mph)
فشار ٢۵.۵١(in)
رطوبت ٢۵.۵١(in)

اخبار استان

Layout G (comb with C)