سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل ابری
(°C)
وزش باد ٧(mph)
فشار ٢۵.٨٨(in)
رطوبت ٢۵.٨٨(in)

اخبار استان

Layout G (comb with C)