سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل Fair / Windy
٢۴(°C)
وزش باد ٢٠(mph)
فشار ٢۵.۴٣(in)
رطوبت ٢۵.۴٣(in)

اخبار استان