سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل لطیف
١٢(°C)
وزش باد آرام
فشار ٢۵.۵٨(in)
رطوبت ٢۵.۵٨(in)

اخبار استان