سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل بارش کم برف
(°C)
وزش باد ١٨(mph)
فشار ٢۵.۶۶(in)
رطوبت ٢۵.۶۶(in)

اخبار استان

Layout A

Layout C