سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل لطیف
٢٨(°C)
وزش باد ١۶(mph)
فشار ٢۵.۶٨(in)
رطوبت ٢۵.۶٨(in)

اخبار استان

Layout A

Layout C