سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل ابری
(°C)
وزش باد ٩(mph)
فشار ٢۵.٧۶(in)
رطوبت ٢۵.٧۶(in)

اخبار استان