سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل لطیف
-١١(°C)
وزش باد ۵(mph)
فشار ٢۵.۵١(in)
رطوبت ٢۵.۵١(in)

اخبار استان