سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل Snow
(°C)
وزش باد ١١(mph)
فشار ٢۵.٣٨(in)
رطوبت ٢۵.٣٨(in)

اخبار استان